Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 9:00 έως 21:00

Τιμοκατάλογος

Ατομική προπόνηση

Δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ

35€ / Μάθημα

Συμβουλές διατροφής

Λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ ανσιλλαε

€200 / Μήνα

Ομαδικές συνεδρίες

Ιδ ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ

23€ / Μάθημα

Όνομα υπηρεσίας

Πορρω δισερε ερυδιθι δολορες σενσιβυς πρι αν σιθ

€200

Όνομα υπηρεσίας

Φελ αν εραντ σανστυς ιυδισαβιτ εσε νοφυμ

€200